Algemene voorwaarden

Standaard algemene voorwaarden

  • De prijzen zijn geldig voor een sessie in de praktijk. Indien u wenst kom ik ook aan huis, dan komt er €5 extra bij als reisvergoeding. Ik kom aan huis in Westerlo, Geel, Olen, Herentals en Herselt.
  • Een sessie kan ten laatste 24u op voorhand worden afgebeld, zoniet ben ik genoodzaakt om 50% van de behandeling aan te rekenen. Bij het niet komen opdagen zonder afbellen wordt de volledige sessie aangerekend.
  • Massages kunnen enkel in de praktijk geboekt worden, uitgezonderd de combi voetreflex en beenmassage. De workshops babymassage worden enkel aan huis gegeven.
  • Cadeaubonnen: u kan kiezen om er een behandeling naar keuze op te zetten voor de ontvanger of een bedrag naar keuze zodat de ontvanger zelf kan kiezen waar de bon aan besteedt wordt. De bonnen blijven 1 jaar geldig, en zijn niet uitbetaalbaar in geld.
  • Opmerkingen op, of betwisting van deze factuur moeten aangetekend verzonden worden aan onze hoofdzetel en dit binnen een termijn van 7 kalenderdagen na factuurdatum. Bij gebreke daaraan wordt de factuur als aanvaard beschouwd.
  • Bij wanbetaling is er van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een schadebeding van 10% verschuldigd vanaf de vervaldag van de factuur met een minimum van 125,00 €.
  • Indien bij wanbetaling de minnelijke invordering wordt toevertrouwd aan derden, dan is er een invorderingskost verschuldigd van 65,00 €, onverminderd de gerechtelijke invorderingskosten welke steeds ten laste zijn van de schuldenaar.
  • Ingeval er zich geschillen voordoen, zijn territoriaal de rechtbanken bevoegd conform de woonplaats/zetel van de schuldeiser